شروع دوره ها ترم تابستان

شروع ترم تابستان 93

شروع ثبت نام دوره ها از اول خرداد

شروع دوره از اول تیر ماه

دوره های:

گروه سنی 12-7 سال : کودکان الکترونیک (e-kids)

گروه سنی بزرگسالان : مهارتهای هفتگانه (ICDL)

گروه سنی بزرگسالان: مهارتهای پیشرفته (ICDL Advanced)

 گروه سنی بزرگسالان : فتوشاپ 

گروه سنی بزرگسالان : اتوکد

گروه سنی بزرگسالان : حسابداری

جهت ثبت نام  می توانید با شماره تلفن های 5251188 -5252393 تماس بگیرید

ساعت کار آموزشگاه : صبح ها :12-9

عصر ها : 20-16

دوره ويزه

گروه سنی بزرگسالان: مهارتهای پیشرفته (ICDL Advanced)